Тапсырыс соммасы 8000тг-ден асса, Алматы қаласы бойынша тапсырыс берген күні тегін жеткізіп береміз
option-select

Батыс Қазақстанның көшпенділері

Батыс Қазақстанның көшпенділері

 
Қоймада жоқ
Kaspi.kz-те сатып алу
Сдыков М. , Лукпанова Я.
9,79E+12
Полиграфсервис
292
210х210
Бөлісу
Сипаттамасы
Сипаттамасы
Пікірлер
Сдыков М. , Лукпанова Я.
9,79E+12
Полиграфсервис
292
210х210
62х92
Қатты
Алғашқы пікіріңізді қалдырыңыз! Пікір жазу
Жарияланбас бұрын пікірлер тексеруден өтеді
Монография Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы территориясында орналасқан Тақсай оба кешенінде жүргізілген археологиялық зерттеулердің нәтижесіне арналған. Қазба және келесі зерттеужұмыстарын 2012-2013 жылдары Батыс Қазақстан облыстықтарихжәне археология орталығының мамандары жүргізген. Ғылыми эксперименттер мен сараптама талдау жұмыстарына Қазақстанның, Ресейдің, Германияның және Жапонияның ғалымдары мен мамандары тартылған. Кітап бастапқы нәтижелермен және негізгі жәдігерлермен таныстыра отырып, осылар арқылы жерленген ақсүйек әйелді «алтын» әйелдер қатарына жатқызуға негіз болады. Бұл осы жерленімнен табылган багалы сары түсті металдан жасалған артефактер санымен қатар, басқада бірге шыққан атрибуттар мен бұйымдар арқылы да түсіндірледі. Табылған жәдігерлер көптеген жылдар бойы ғылыми қызығушылықты туғызады, өйткені кейбір жекелеген сипаттамалар мен бұйымдар қосымша зерттеулер мен салыстырмаларды қажет етеді. Тұтастай алғанда бұл жерленім, біздің ойымызша ежелгі көшпенділер кезеңінің, соның ішінде савромат-сармат мәдениетінің тарихи үрдістеріне жаңа көзқарасты талап етеді. This monograph considers the results ofarchaeological surveys held at the Taksai Mound Complex, situated on the territory ofthe Terekti Region ofthe West Kazakhstan Oblast. The excavations and further research works were performed bythe Centre of Historyand Archaeology ofthe West Kazakhstan Oblast during 2012-2013. For the scientific experiments and analysis the scientists and specialists from Kazakhstan, Russia, Germany and Japan were invited. The book will acquaint one with the preliminary results and main findings, which allow considering the burial ofthe noble woman to the "golden" burials. This can be explained not only with the artifacts made ofthe yellow precious metal, but other relevant attributes and objects found in the complex. The scale ofthe finding explains the future scientific interest for many years as it is evident that the certain features and objects will require additional studying and comparative analysis. In whole this burial, from our point ofview, challenges re-evaluation ofthe historic processes which were taking place in the time ofthe Early Nomads and new look at the Savromats-Sarmatian culture. Данная монография посвящена результатам археологических исследований курганного комплекса Таксай, расположенного на территории Теректинского района Западно - Казахстанской области. Раскопки и последующие исследования проводились Западно-Казахстанским областным центром истории и археологии в 2012 -2013 годах. Для проведения научных экспериметов и анализа привлекались ученые и специалисты Казахстана, России, Германии и Японии. Книга знакомит с предварительными результатами и основными находками, которые позволяют отнести погребение знатной женщины к разряду «золотых». Это объясняется не только количеством артефактов из желтого драгоценного металла, но и другими сопутствующими атрибутами и предметами, найденными здесь. Масштаб находки обуславливает научный интерес на протяжении многих лет, так как несомненно, что отдельные характеристики и вещи еще требуют дополнительного изучения и сопоставления. А в целом данное погребение, на наш взгляд, требует новой оценки исторических процессов периода ранних кочевников, в особенности савромато - сарматской культуры.
Описание
Монография Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы территориясында орналасқан Тақсай оба кешенінде жүргізілген археологиялық зерттеулердің нәтижесіне арналған. Қазба және келесі зерттеужұмыстарын 2012-2013 жылдары Батыс Қазақстан облыстықтарихжәне археология орталығының мамандары жүргізген. Ғылыми эксперименттер мен сараптама талдау жұмыстарына Қазақстанның, Ресейдің, Германияның және Жапонияның ғалымдары мен мамандары тартылған. Кітап бастапқы нәтижелермен және негізгі жәдігерлермен таныстыра отырып, осылар арқылы жерленген ақсүйек әйелді «алтын» әйелдер қатарына жатқызуға негіз болады. Бұл осы жерленімнен табылган багалы сары түсті металдан жасалған артефактер санымен қатар, басқада бірге шыққан атрибуттар мен бұйымдар арқылы да түсіндірледі. Табылған жәдігерлер көптеген жылдар бойы ғылыми қызығушылықты туғызады, өйткені кейбір жекелеген сипаттамалар мен бұйымдар қосымша зерттеулер мен салыстырмаларды қажет етеді. Тұтастай алғанда бұл жерленім, біздің ойымызша ежелгі көшпенділер кезеңінің, соның ішінде савромат-сармат мәдениетінің тарихи үрдістеріне жаңа көзқарасты талап етеді. This monograph considers the results ofarchaeological surveys held at the Taksai Mound Complex, situated on the territory ofthe Terekti Region ofthe West Kazakhstan Oblast. The excavations and further research works were performed bythe Centre of Historyand Archaeology ofthe West Kazakhstan Oblast during 2012-2013. For the scientific experiments and analysis the scientists and specialists from Kazakhstan, Russia, Germany and Japan were invited. The book will acquaint one with the preliminary results and main findings, which allow considering the burial ofthe noble woman to the "golden" burials. This can be explained not only with the artifacts made ofthe yellow precious metal, but other relevant attributes and objects found in the complex. The scale ofthe finding explains the future scientific interest for many years as it is evident that the certain features and objects will require additional studying and comparative analysis. In whole this burial, from our point ofview, challenges re-evaluation ofthe historic processes which were taking place in the time ofthe Early Nomads and new look at the Savromats-Sarmatian culture. Данная монография посвящена результатам археологических исследований курганного комплекса Таксай, расположенного на территории Теректинского района Западно - Казахстанской области. Раскопки и последующие исследования проводились Западно-Казахстанским областным центром истории и археологии в 2012 -2013 годах. Для проведения научных экспериметов и анализа привлекались ученые и специалисты Казахстана, России, Германии и Японии. Книга знакомит с предварительными результатами и основными находками, которые позволяют отнести погребение знатной женщины к разряду «золотых». Это объясняется не только количеством артефактов из желтого драгоценного металла, но и другими сопутствующими атрибутами и предметами, найденными здесь. Масштаб находки обуславливает научный интерес на протяжении многих лет, так как несомненно, что отдельные характеристики и вещи еще требуют дополнительного изучения и сопоставления. А в целом данное погребение, на наш взгляд, требует новой оценки исторических процессов периода ранних кочевников, в особенности савромато - сарматской культуры.
Подробные характеристики
Сдыков М. , Лукпанова Я.
9,79E+12
Полиграфсервис
292
210х210
62х92
Қатты
Отзывы
Алғашқы пікіріңізді қалдырыңыз! Пікір жазу
Жарияланбас бұрын пікірлер тексеруден өтеді
Себет
Қазына
Заказ в один клик
С помощью уведомлений о заказе можно не только получать актуальную информацию по заказу, но и иметь быстрый канал связи с магазином